سفارش تبلیغ
صبا ویژنبچه مسلمون

2. PH زیر 7.35 (اسیدوز)
ادامه درس قبل
 به فرض تو یه ABG داریم... PH;7.2 ….. PCO2;28..…..…HCO3;18.این جا هم دقیقا همون کار   بالا رو انجام میدیم......در ادامه باید ببینیم این اسیدوز متابولیکه یا تنفسی....باید بازم ببینیم کدوم رکن از ABGاسیدوز ما رو توجیه میکنه...(بازم داخل پرانتز عرض کنم که افزایش PCO2 (جزء تنفسی) و کاهشHCO3 (جزء متابولیک)اسیدوز رو توجیه میکنه)....تو فرض مسئله کاهش بیکربنات و کاهش PCO2 داریم....که کاهش بیکربنات اسیدوز ما رو توجیه میکنه نه کاهش PCO2...پس داریم اسیدوز متابولیک…. اگه یه مثالی دادن که افزایش PCO2 داشت توش اون موقع اسیدوز تنفسی داریم.....خب خوشم باشه...فک کردید کار تموم شده...نه دکتر....حالا باید بگیم این اسیدوز (pure)simple یا mixed...بازم میشه دو دسته

الف)اسیدوز متابولیک همین مثال بالا رو با هم نگاه میکنیم( PH;7.2 ….. PCO2;28..…..…HCO3;18)...اینجا کاهش بیکربنات و کاهش PCO2 داریم....به ازای هر کاهش بیکربنات باید 1.2 کاهش PCO2داشته باشیم...بیاید با هم محاسبه کنیم.....اینجا6 تا کاهش تو بیکربنات داریم(6×1.2=7.2)...یعنی PCO2 باید تقریبا 7.5 تا کم میشده وبه   32.5 میرسیده تقریبا تا بگیم simple...کاهشش بیشتر از مقدار مورد انتظاره...کاهش(کاهش زیادی) PCO2 هم داریم پس آلکالوز تنفسی هم داریم....اختلال میشه mixed.... اسیدوز متابولیک+ آلکالوز تنفسی....

ب)اسیدوز تنفسی.....مثال میزنیم دوباره..... PH;7.2 ….. PCO2;50..…..…HCO3;32 اینجا افزایش PCO2 و افزایش بیکربنات داریم....به ازای هر 10 افزایش PCO2 تو اسیدوز تفسی مزمن 4تا افزایش بیکربنات و تو اسیدوز تنفسی حاد 1تا افزایش بیکربنات داشته باشیم....حالا فرض میکنیم مریض آسم داره(اسیدوز تنفسی حاد)....10تا افزایش PCO2 داریم تو مثالمون....پس باید بیکربنات به صورت جنتل! یکی بره بالا تا بگیم اختلال simple.....همونطور که مشاهده میکنید شده 32 یعنی به جای یک افزایش 8 تا افزایش داریم...و افزایش(افزایش زیاد)بیکربنات میشه آلکالوز متابولیک....داریم پس اسیدوز تنفسی+ آلکالوز متابولیک

بچه ها خودمم یه جاهایی رو ممکنه قاطی نوشته باشم....اگه جایی اشتباه شده بگید که خودمم گیج شدم...
حالا یه سوال....اگه به
PH نیگا کردیم دیدیم اسیدوز داره مثلا ولی هیچ کدوم ازرکن های بیکربنات و PCO2 اونو توجیه نکرد چی کار باید کرد؟؟...اون موقع با کمال اطمینان میتونیم بگیم (حالا زیادم مطئمن نیستم که با کمال اطمینان بگیم) دستگاه اشتباه کرده.....برا اینکه خستگیتون در بره این ABG رو تفسیر کنید!!!!!!... PH;7.1 ….. PCO2;55..…..…HCO3;28


نوشته شده در جمعه 88/6/6ساعت 6:50 عصر توسط دکتر نگو بلا بگو نظرات ( ) |

سلام خانم دکترا و آقا دکترا و بقیه....شرمنده این همه تا خیر تو به روز شدن داشتم.....ولی بالاخره به روز شدم اونم با چی....با ABG.... دوستان همونطور که میدونین تفسیر ABGیه کم کار شاغی به نظر میرسه....البته فعلا میخوایم بدونیم چجوری تفسیر میشه...آلکالوز داره طرف یا اسیدوز .....تنفسی یا متابولیک ....simple یا mixed...هر کدوم .تشخیص افتراقی های خاص خودشو داره که برا درمان ما مهمه......خب آماده اید؟بسم الله
اول یه تذکری بدم این نوشته ها رو از جزوه و
text
و اطلاعات خودم نوشتم....هر جاش اشتباه بود بگید که تصحیح کنم...باشه؟
normal rang PH;7.35 - 7.45……..PCO2;40…..HCO3;24……

افزایش بیکربنات و کاهش
PCO2 آلکالوز میده و کاهش بیکربنات و افزایشPCO2 اسیدوز میده
بیکربنات جزء متابولیک و
PCO2
جزء تنفسی محسوب میشه.....
برا تفسیر
ABG اول نگاه میکنیم به PH ،که دو حالت داره یا بالای7.35(که تابلو میشه آلکالوز) یا پایین 7.35(که تابلو میشه اسیدوز)....هر کدوم رو جداگونه بحث میکنیم

1. PHبالای 7.45 (آلکالوز)
به فرض تو یه
ABG داریم... PH;7.5 ….. PCO2;50..…..…HCO3;30.در ادامه باید ببینیم این آلکالوز متابولیکه یا تنفسی....برا فهمیدن کار زیاد سخت نی....نگاه میکینم به اون 2 جزء باقیمانده از ABG یعنی PCO2(جزء تنفسی) و HCO3(جزء متابولیک).....باید ببینیم که کدوم یکی از این دوتا آلکالوز ما رو توجیه میکنه....(داخل پرانتز بگم که کاهش PCO2و افزایش HCO3 آلکالوز رو توجیه میکنه)....تو مثال آورده شده افزایش بیکربنات(جزء متابولیک) و افزایش PCO2(جزء تنفسی) داریم اینجا افزایش بیکربنات آلکالوز رو توجیه میکنه نه افزایش PCO2....پس داریم آلکالوز متابولیک.....خب طبیعیه که اگه یه مثالی دادن که کاهش PCO2 داشتیم اون موقع آلکالوز تنفسی داریم....خیالتون رو راحت نکنید که بازم کار داریم...الان باید بگیم که این آلکالوز متابولیک(pure)simple یا mixed...باید بفهیمیم جبران بدن به صورت درست و کامل بوده یا نه....برا این کار نیاز داریم دس به دامن ریاضییات و محاسبات بشیم...بازم اینجا دو دسته داریم محاسبه برا آلکالوز متابولیک و آلکالوز تنفسی جداگونه ست

الف)آلکالوز متابولیک (همون مثال قبلی رو با هم نگاه میکینم) .... PH;7.5 ….. PCO2;50..… افزایش بیکربنات(جزء متابولیک) و افزایش PCO2(جزء تنفسی) داریم..…HCO3;30.باید به ازای  هرافزایش بیکربنات به میزان 0.6 افزایش PCO2  داشته باشیم ...بیاید با هم محاسبه  کنیم...بیکربنات ما از 24 شده 30 ....یعنی 6 تا رفته بالا....)6 × 0.6=3.6)...پس PCO2 ما باید 3.6  تا میرفته بالا  و به 44 میرسیده تقریبا  که به این آزمایش بگیم آلکالوز متابولیک simple ....ولیPCO2 ما به 50 رسیده و 6تا زده بالاتر....پس آلکالوز متابولیک ما mixed میشه....همونطور که خودتون میدونین افزایش PCO2 چجوری تفسیر میشه؟....میشه اسیدوز تنفسی......پس داریم آلکالوز متابولیک+اسیدوز تنفسی....به همین راحتی!!!!

ب)آلکالوز تنفسی....مثال میزنیم ... PH;7.5 ….. PCO2;30..…..…HCO3;20 اینجا کاهش بیکرنات  و کاهش PCO2 داریم...باید به ازای  هر10 کاهش PCO2 تو آلکالوز تنفسی مزمن 4 تا کاهش بیکربنات و در آلکالوز تنفسی حاد 2 تا کاهش بیکربنات داشته باشم که بگیم این آلکالوز simple ....بازم بیاید محاسبه کنیم...البته شما فرض کنید مریض بارداره(آلکالوز تنفسی مزمن).... اینجا 10 تا کاهش PCO2 داریم....پس باید 4 تا کاهش PCO2 داشته باشیم (یعنی بشه 20) ...که اینجا تو فرض مسئله هم همونه....پس آلکالوز تنفس خالص داریم...اوکی دوستان؟...

ادمه دارد....


نوشته شده در جمعه 88/6/6ساعت 5:7 عصر توسط دکتر نگو بلا بگو نظرات ( ) |


Design By : Pichak